BRUSSEL - Het Contract voor Economie en Tewerkstelling (CET) van de Brusselse regering moet dringend op kruissnelheid komen. Dat zegt het Verbond van Ondernemingen te Brussel (VOB) dinsdag naar aanleiding van de voorstelling van zijn jaarverslag. Volgens de Brusselse bedrijfswereld is het CET na twee jaar wel stilaan op de rails, maar is de tijd van plannen nu voorbij en moet het CET definitief uit de startblokken schieten.

Het CET is het plan van de Brusselse regering dat meer Brusselaars aan het werk moet helpen en voor economische groei zorgen. Alle sociale partners zetten er begin 2005 hun handtekening, dus ook het VOB. Christian Franzen, de uittredend afgevaardigd beheerder van het VOB, wil het CET nog geen mislukking noemen, omdat resultaten tijd vragen en de rekening pas op het einde van de legislatuur kan gemaakt worden. Maar hij vindt het nu echter wel tijd om echt in actie te schieten.

,,De werkterreinen die nu zijn begonnen, moeten verder worden ontwikkeld. We denken onder meer aan stabiele fiscaliteit en administratieve vereenvoudiging'', aldus Franzen. ,,Er moet meer plaats zijn voor privé-publieke samenwerkingen. Die worden nu veel te weinig gestimuleerd. Tot slot vragen we de meer uitgesproken aanpak van de zes sleutelsectoren.''

,,Het tweede deel van het contract moeten we onze aandacht nu verder ten volle richten op vier pistes'', zegt Franzen. ,,Zo moet het CET vanaf nu prioriteit geven aan een vraaggerichte benadering van de arbeidsmarkt, waarbij je de jobs moet identificeren die best overeenkomen met het profiel van de Brusselse werkzoekenden.''

,,Voorts moet het CET werken aan de activering van de arbeidsmarkt en werklozen meer mobiliseren en moet het onderwijs en opleiding nog beter afstemmen op tewerkstelling. Het CET moet ten slotte buiten de grenzen van het gewest durven kijken en niet vertrekken van de illusie dat Brusselaars massaal in eigen stad werk zullen vinden'', aldus Franzen.