BRUSSEL- Kleine en middelgrote ondernemingen zijn aantrekkelijk voor Belgische werknemers. Vijfenvijftig procent zegt het liefst te werken in een bedrijf met minder dan 100 medewerkers. Kmo-medewerkers zijn doorgaans tevreden en sterk gemotiveerd. Er zijn wel regionale verschillen. Werknemers die in Vlaanderen werken, zijn meer gemotiveerd dan hun Brusselse en Waalse collega's. De verloning in kmo's is dan weer een minpunt.

Een dinsdag gepubliceerd onderzoek van het human ressources consultancybedrijf SD Worx bij 6.000 werknemers stelt dat 80 procent van de medewerkers tevreden tot zeer tevreden is. De jobinhoud en de collega's stemmen het meest tot tevredenheid.

Volgens het onderzoek is 85 procent van de kmo-medewerkers eerder gemotiveerd tot zeer gemotiveerd. In Vlaanderen piekt dit met een score van 93 procent, tegen 77 procent in Brussel en 74 procent in Wallonië. Een goede graadmeter hiervan is het kortdurend ziekteverzuim. Dat is het laagste in ondenemingen met minder dan 20 medewerkers (1,65 procent), terwijl bedrijven tussen 500 en 999 medewerkers het hoogste kortdurend verzuim kennen (2,51 procent). Zesenveertig procent van de kmo'ers was vorig jaar geen enkele dag ziek.

Kmo'ers zijn harde werkers die zichzelf productief inschatten. In Brussel werd gemidddeld het hoogste aantal prestatie-uren per jaar (1.664 uren per voltijds equivalent) opgetekend, gevolgd door Vlaanderen (1.647) en Wallonië (1.626).

Laag loon

Pijnpunt is de verloning. Vijfenveertig procent van de kmo-medewerkers vindt dat hij/zij onder de marktwaarde wordt betaald. Negenenveertig procent ervaart een marktconforme vergoeding.

De lonen van bedienden in de kmo liggen effectief gemiddeld 8,1 procent lager dan in grote ondernemingen. Bij werknemers tussen 45 en 49 jaar, en ouder dan 50 jaar (11,1 procent) wordt het verschil nog groter, stelt SD Worx.

Extralegale voordelen

Kmo-medewerkers genieten ook minder indirecte voordelen. Twee op de 10 werknemers heeft geen enkel voordeel. Hoe groter de organisatie, hoe vaker er bonussen, premies en langetermijnincentives worden toegekend. Kmo's hinken hier achterop: slechts 66 pct van de kmo's kent bonussen toe tegenover 89 pct in grote ondernemingen met meer dan 500 werknemers. Kmo's plannen echter een inhaalbeweging voor de komende jaren, stelt SD Worx vast.

Ook wat het toekennen van verzekeringspakketten betreft, stelt het consultancybedrijf grote verschillen vast tussen grote en kleine organisaties. Hospitalisatieverzekeringen, pensioenplannen, of verzekeringen voor een gewaarborgd inkomen zijn zeer populair in grote bedrijven, maar minder verspreid in kmo's. Ook hier plannen kmo's voor de nabije toekomst een inhaalbeweging, aldus SD Worx.