BRUSSEL - Dinsdag is tijdens een persconferentie APETRA, een vennootschap van publiek recht belast met het beheer van de strategische olievoorraden in België, voorgesteld. Door die nieuwe regeling moet het twintig jaar oude probleem van de strategische voorraden voor aardolie in België eindelijk opgelost worden.

Het aanhouden van strategische stocks is cruciaal om in crisissituaties met olieschaarste de particuliere verbruiker en de industrie te kunnen bevoorraden.

De Belgische overheid heeft APETRA ambitieuze doelstellingen en flexibele middelen meegegeven. Het zal in de komende vijf jaar een eigen voorraad van 50 dagen moeten opbouwen, wat neerkomt op zo'n 1,7 miljoen ton bovenop de werkvoorraden van de petroleumindustrie.

APETRA kan, naast het kopen in eigendom, werkvoorraden van de industrie reserveren en opslagcapaciteit huren, kopen of zelf bouwen.

De Europese Unie en het International Energy Agency (IEA) leggen aan iedere lidstaat de verplichting op om een strategische olievoorraad van 90 dagen aan te houden. België is daarover in het verleden herhaaldelijk door het IEA en de Europese Commissie op de vingers getikt.

Het vorige Belgische voorraadsysteem werd geregeld door een Koninklijk Besluit uit 1971 en schoof de plicht voor het houden van strategische reserves door naar de privé sector.

België had daardoor de afgelopen jaren steeds vaker problemen om aan de internationale stockverplichtingen te voldoen. In 2004 werd ons land in gebreke gesteld door de IEA en in 2005 door de Europese Commissie. Bovendien werden er geen kwaliteitseisen gesteld aan de olieproducten zelf en was er onvoldoende zekerheid over de beschikbaarheid bij een ernstige oliecrisis.

Door de overschakeling naar een systeem van eigen beheer volgt België nu ook de trend van andere Europese landen. ,,De late start van ons land heeft ook zijn voordelen gehad. Hierdoor waren we immers in de mogelijkheid om de systemen van onze buurlanden uitgebreid te bestuderen, om te luisteren naar hun ervaringen, en de aanbevelingen van het IEA, de Europese Commissie en de voorraadagentschappen van onze buurlanden op te volgen'', aldus minister van Energie Marc Verwilghen.

,,In het Belgische oliebeleid is de creatie van Apetra zonder twijfel de meest belangrijke en radicale wijziging van de laatste 20 jaar'', voegde hij eraan toe.

Het aanhouden van de strategische voorraden wordt gefinancierd door een bijdrage van de eindgebruiker.