BRUSSEL - De christelijke vakbond ACV wil een 'actief' beleid om in de volgende legislatuur banen te creëren. Dat beleid moet een 'offensief' karakter hebben, en gericht zijn op innovatie en vorming, zo luidde het dinsdag op een persconferentie. Het ACV vraagt ook een hervorming van de Sociale Zekerheid en meer in het bijzonder een versterking van de eerste pijler.
De vakbond stelde dinsdag zijn memorandum voor aan de partijvoorzitters in het licht van de verkiezingen op 10 juni. Het ACV wil ook een herfinanciering van de federale openbare diensten. Een tweede generatiepact is voor de christelijke vakbond evenwel 'uitgesloten'.