SINT-TRUIDEN - Veiling Haspengouw in Sint-Truiden boekte met 370.077 euro in 2006 een bedrijfswinst die 165.000 euro lager is dan in 2005. Ook de totale fruitaanvoer daalde met 11.911 ton, maar de waarde van het fruit steeg met 4,05 procent. En dat was goed nieuws voor de telers. Vooral de appelen kenden in 2006 een hogere middenprijs.
Een en ander blijkt uit het jaarverslag dat dinsdag in Sint-Truiden werd toegelicht door algemeen directeur Renaat Kuipers van Veiling Haspengouw.

De lagere bedrijfswinst is het gevolg van de gestegen bedrijfsopbrengsten en de gestegen bedrijfskosten. Die situeerden zich vooral bij de diensten en de diverse goederen, zo zei Kuipers.

De totale fruitaanvoer bij Veiling Haspengouw over het boekjaar 2006 bedroeg 112.817 ton. De netto-omzet van het fruit bedroeg 58.846.147 euro tegenover 56.553.894 euro in 2005. Dat komt overeen met een stijging van 4,05 procent. 'De stijging van de waarde van het verkochte fruit is een gevolg van een kleinere aanvoer en een stijging van de middenprijs. De telers kregen dus meer geld voor minder aanvoer', zo luidde het.

Hoewel de aanvoer van de appelen met 9 procent daalde, steeg de waarde van de verkochte appelen met 17 procent. Ook de peren kenden met een kleinere aanvoer een hogere middenprijs die evenwel minder uitgesproken was dan die van de appelen. Bij de aardbeien werd daarentegen een daling van de aanvoer van 9 procent genoteerd en een daling van de waarde van de verkochte aardbeien met 21 procent. Hier daalde dus ook de middenprijs van de aardbeien.

De aanvoer van de kersen daalde met 12 procent tot 104 ton. De waarde van van de aanvoer steeg met 9 procent tot 226.935 euro. Vooral de krieken kenden een sterke daling van de waarde, met name één van 23 procent.

Voor dit jaar plant de veiling de bouw van een koelcomplex voor peren met een capaciteit van 12 miljoen kilogram. Daarmee is een totale investering van 10 miljoen euro gemoeid. Daarnaast staat ook de bouw van een sorteer- en verpakkingslijn voor peren met een capaciteit van 20.000 ton per jaar op het programma. Die lijnen zouden tegen september van volgend jaar operationeel moeten zijn.

Kuipers wees er tot slot nog op dat Veiling Haspengouw in 2006 een niet onaanzienlijk bedrag van 396.261 euro in onderzoek en ontwikkeling investeerde.