BRUSSEL - De kredieten die het Participatiefonds heeft toegekend aan kleine ondernemingen, zitten de laatste jaren in stijgende lijn. Schommelde het bedrag drie jaar geleden nog rond de 30 miljoen euro, dan steeg dat in 2006 tot bijna 75 miljoen euro. Voor 2007 is de verwachting rond de 100 miljoen euro uit te komen.
Dat bleek dinsdag op een persconferentie in aanwezigheid van minister van Financiën Didier Reynders en minister van Middenstand Sabine Laruelle.

Het Participatiefonds is een openbare federale kredietinstelling die de toegang tot het beroepskrediet voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en beoefenaars van vrije beroepen vergemakkelijkt. Achtergestelde leningen worden onder voordelige voorwaarden toegekend.

Het Participatiefonds verschaft ook microkredieten aan werkzoekenden die een eigen onderneming willen oprichten.