ST. JOHN’S - De Canadese kustwacht heeft voor de kust van Newfoundland enkele tientallen robbenjagers bevrijd uit het pakijs. Toch blijven volgens de Canadese radio dinsdag nog altijd meer dan veertig boten ingesloten. Het zal nog dagen duren voor de reddingsactie kan worden afgerond. De eerste boten konden pas worden bevrijd nadat de wind van richting was veranderd.
Ruim een week geleden waren ongeveer 100 boten in het pakijs blijven steken. Een vijfhonderdtal zeelui zat hierdoor een tijdlang vast in het pakijs en op sommige schepen dreigde een tekort aan brandstof en levensmiddelen.

Van half maart tot half april heeft ieder jaar voor de kust van Newfoundland de robbenjacht plaats. Wereldwijd protesteren dierenbeschermers tegen het doden van de dieren.