BRUSSEL - Na de introductie van de euromunten en -biljetten krijgt de portefeuille van de Europese burger in de loop van het volgende decennium nog een Europees tintje. De lidstaten van de Europese Unie zijn het immers eens geraakt over de invoering van een eengemaakt Europees rijbewijs vanaf 2013. De ministers van Transport zullen het akkoord maandag in Brussel bezegelen.
Het Europese rijbewijs krijgt de vorm van een bankkaart. Lidstaten die dit wensen, kunnen de kaart tevens voorzien van een elektronische chip, die gegevens over de houder kan bevatten. De invoering van één kaart, die in de hele Unie geldig wordt, zal controles makkelijker maken en de strijd tegen vervalsingen versterken.

,,Momenteel circuleren er in de lidstaten van de Unie niet minder dan 125 verschillende rijbewijzen. Dit bezorgt de autoriteiten bij wegcontroles een hoop kopzorgen. In de toekomst zal er slechts één document meer bestaan’’, licht het Belgische europarlementslid Mathieu Grösch toe.

In tegenstelling tot het Belgische rijbewijs, dat voor onbepaalde tijd geldig blijft, zal het Europese document een geldigheidsduur van tien jaar hebben, met een uitzondering van vijftien jaar voor Duitsland en Oostenrijk. Na die termijn moeten de bestuurders een nieuw bewijs aanvragen. Rijbewijzen met een elektronische chip zullen allicht sneller vervangen moeten worden. De huidige levensduur van die chips bedraagt immers slechts vijf jaar.

De geldigheidsduur van professionele rijbewijzen blijft onveranderd op vijf jaar.

De maatregelen worden ten vroegste van kracht in 2013. Het Europese Parlement moet de voorstellen nog bekrachtigen en dan volgt een overgangsperiode van zes jaar. Bovendien zijn de rijbewijzen in eerste instantie enkel van toepassing op de chauffeurs die vanaf 2013 voor het eerst achter het stuur plaatsnemen. De lidstaten hebben vanaf 2013 nog eens twintig jaar tijd om alle bestaande rijbewijzen te vervangen.