BRUSSEL - De minderheidsaandeelhouders van de Nationale Bank van België (NBB) dragen een steeds groter risico, maar krijgen een alsmaar kleiner deel van de winst. De NBB reserveert immers een steeds groter deel van haar winst en blijft die reserves uitkeren aan de Staat via bijzondere operaties. Dat concludeert de belangenverdediger van minderheidsaandeelhouders Deminor.
Maandag organiseert de NBB haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Deze bijeenkomsten groeiden de laatste jaren uit tot marathonvergaderingen, met een duur van 6 uren en meer. In tegenstelling tot andere beursgenoteerde ondernemingen, is het niet de algemene vergadering die de jaarrekeningen en de winstverdeling moet goedkeuren. Dat is voorbehouden voor de Regentenraad.

De algemene vergadering kan enkel kennis nemen van hun beslissing. Daardoor voelen enkele minderheidsaandeelhouders zich onheus behandeld. Meer dan eens mondden de dialogen tussen de aanwezige minderheidsaandeelhouders en NBB-gouverneur Guy Quaden uit in dovenmansgesprekken. De minderheidsaandeelhouders beroepen zich op de vennootschapswetgeving, Quaden baseert zich op de organieke wet.

Deminor treedt in deze zaak op als woordvoerder van een aantal kleine aandeelhouders. Zij gaven Deminor een mandaat om hun belangen te behartigen. Deminor en de NBB ontmoetten elkaar in deze context al een aantal keer voor de rechtbank. Tot op heden trok Deminor steeds aan het kortste eind.

,,De algemene toon die de NBB aanneemt, stoort ons. De NBB hoopt dat door deze nederlagen, de polemiek en de speculatie stopt, zodat het aandeel terug een 'goede huisvader'-aandeel wordt, lezen wij in het jaarverslag. Maar, ondanks alle rechterlijke uitspraken, blijft het fundamenteel probleem bestaan: de NBB is een beursgenoteerd bedrijf, maar weigert zijn aandeelhouders een correct dividend uit te betalen'', zegt Erik Bomans van Deminor.

De bank haalt volgens Deminor dubbel zoveel inkomsten uit wisselkoersschommelingen dan uit andere posten. ,,Deze wisselkoersresultaten schommelen veel meer. Sinds 1998 draagt de bank dit risico volledig, maar merkwaardig genoeg werd de voorziening voor wisselkoersrisico's sterk afgebouwd de laatste jaren.''

,,Het risiso stijgt dus voor de minderheidsaandeelhouders, zonder dat daar een correcte vergoeding tegenover staat.'' De verhouding tussen de gerealiseerde winst en het uitgekeerde dividend daalde sinds een piek van ruim 30 procent in 1999 tot 5 procent over 2005, berekende Deminor. Bij de andere Belgische genoteerde bedrijven steeg deze ratio over die periode gemiddeld van 35 procent tot 45 procent.