OOSTENDE - Bij de grafische groep Mercator Press Jabbeke werd een princiepsakkoord ondertekend waarbij de socialistische vakbond BBTK-Boekcentrale Brugge akkoord gaat met de erkenning van een piekperiode in de laatste 4 maanden van het jaar. Tijdens deze piekperiode mag tot 50 uur per week worden gewerkt.
Het is de bedoeling dat deze meerprestaties in de dalperiode worden gerecupereerd. Op een algemene personeelsvergadering werd het akkoord met meer dan zeventig procent van de stemmen goedgekeurd.

Volgens de vakbondsafgevaardigden Günther Willems (arbeiders) en Gino Verbeke (bedienden) is het voorliggende ontwerp eerbaar en het onderste uit de kan. Niet alleen werd een financiële compensatie voor het 4-ploegenstelsel voorzien en werd de daadwerkelijke recuperatie van de gewerkte feestdagen gerealiseerd, maar werden ook nieuwe aanwervingen in het vooruitzicht gesteld.

In januari werd in het bedrijf nog vijf dagen gestaakt. Aanleiding was het plan van de directie om de arbeidstijd zodanig aan te passen dat arbeiders pas enkele dagen voor hun prestatie zouden weten in welk uurrooster ze zouden terechtkomen. Daarbij waren uurroosters tot 60 uur per week mogelijk. De uitbreiding van de productietijd zou zonder aanwervingen gebeuren, wat toen de vrees deed ontstaan dat men met minder personeel aan de machine zou staan.