BRUSSEL - Het Europees Parlement is een van de belangrijkste winnaars van de Europese Lentetop. Onverwacht hebben de staats- en regeringsleiders duidelijke steun uitgesproken voor de dienstenrichtlijn zoals die door het Parlement is herwerkt. De lidstaten beloven dat ze die versie trouw zullen blijven, en dat ze snel zullen werken.
De dienstenrichtlijn, oorspronkelijk opgesteld door de voormalige eurocommissaris Frits Bolkestein, werd in afgezwakte vorm goedgekeurd nadat de Europese leiders gisteren hadden besloten een omstreden clausule te schrappen, die bedrijven de mogelijkheid zou geven in het buitenland aan de slag te gaan op basis van de regels die in het thuisland gelden. Vorige maand ontdeed het Europese Parlement de richtlijn al van die clausule.

Voor de top leek het er op dat de dienstenrichtlijn zo weinig mogelijk ter sprake zou komen. De lidstaten waren sterk verdeeld over de mate waarin het Europees Parlement moest worden gevolgd. Vooral de nieuwe lidstaten zijn ontgoocheld over dat Parlement omdat de markt voor diensten onvoldoende zou zijn eengemaakt.

In de tekst van de conclusies wordt de stemming in het Parlement ,,verwelkomd’’, wat in diplomatentaal een vrij sterke steunbetuiging is. De diplomaten zijn ook tevreden ,,met de intentie van de Commissie om het geamendeerde voorstel grotendeels te baseren op de stemming in het Parlement’’ en hopen ,,dat de instellingen bekwaam zullen zijn om het wetgevend proces snel te besluiten’’.

Volgens de Duitse bondskanselier Angela Merkel is hiermee een ,,verstandig compromis’'' bereikt ,,dat ons allemaal vooruithelpt’’. De richtlijn legt de Europese markten open, zonder dat de sociale normen worden aangetast, zei ze. Ook de Belgische premier Guy Verhofstadt heeft zich tevreden getoond. De Britse premier Tony Blair is best tevreden met deze ,,belangrijke stap in de goede richting’’. De Poolse leiders hielden de lippen veelbetekenend op elkaar.

Op 4 april zal de Europese Commissie haar oorspronkelijke voorstel aanpassen. Wellicht tegen juni zal hierover een akkoord ontstaan tussen de lidstaten. Het finale akkoord van zowel Parlement als lidstaten kan nog dit jaar tot stand komen.