Vlaming is tolerant, behalve tegenover allochtonen
Foto: epa
BRUSSEL - Hoewel het overgrote deel van de Vlamingen gelukkig is en zowat vier op de tien voordelen ziet aan de multiculturele samenleving, geeft een aanzienlijk deel van hen allochtonen toch de schuld van wat er fout loopt in de samenleving. Dat blijkt uit een enquête bij 3.000 Vlamingen die de vakgroep Agogiek van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) uitvoerde in opdracht van de Unie Vrijzinnige Verenigingen (UVV).
Ruim de helft van de Vlamingen vindt dat allochtonen misbruik maken van ons sociaal systeem, dat ze vaker betrokken zijn bij criminaliteit en de werkloosheid verhogen. Een derde van de respondenten vindt voorts dat allochtonen de oorzaak zijn van onveiligheid en is ervan overtuigd dat de overheid hen een voorkeursbehandeling geeft.

Voor de helft van de burgers moeten allochtonen hun religieuze of culturele praktijken opgeven als die in strijd zijn met de wet. Een kwart gaat verder, want meent dat allochtonen hun eigen cultuur volledig moeten opgeven om volwaardig deel te kunnen uitmaken van onze samenleving. Volgens meer dan de helft van de respondenten lijdt de kwaliteit van het onderwijs ook onder teveel kinderen van allochtonen in één school.

De Vlaming is wel tolerant als het over bijna alle andere mogelijke probleemstellingen gaat. Zo hebben de meeste respondenten geen problemen met verschillende alternatieve samenlevingsvormen, gelijke rechten voor homo’s en lesbiennes of ethische kwesties zoals recht op euthanasie of wetenschappelijk onderzoek op embryo’s.