BRUSSEL - Volgende week woensdag en vrijdag, 29 en 31 maart, leggen zo’n 41.000 Europeanen sollicitatietesten af bij de Europese instellingen. Het bevoegde EU-agentschap opent daartoe 43 testcentra in België in de Heizelpaleizen. Het doel is 1.060 geschikte eurocraten te vinden.

Europa heeft de afgelopen jaren vooral nieuw personeel gerecruteerd uit de tien nieuwe lidstaten, om die meteen een stevige vertegenwoordiging in de instellingen te bieden. Nu zijn kandidaten uit alle 25 lidstaten welkom.

De 41.000 kandidaten moeten eerst een preselectie en daarna een schriftelijke test doorkomen. Epso, het recruteringsagentschap van de EU-instellingen, hoopt dat dit examen een van de laatste op papier is. De computertesten zijn in volle ontwikkeling.

Wie door de eerste twee rondes raakt, wordt later nog mondeling getest..