TOKYO - Een Japanse rechtbank heeft vandaag de stopzetting van een kernreactor bevolen. Omwonenden twijfelen aan de schokbestendigheid van de reactor bij een aardbeving.
,,De architecturale structuur van de reactor onderschat de schade die een aardbeving zou kunnen veroorzaken'', meende rechter Kenichi Ido van de rechtbank van Kanazawa. De rechter beval de stillegging van reactor nummer twee van de kerncentrale van de maatschappij Hokoriku Electric Power.

De maatschappij heeft al aangekondigd tegen de rechterlijke uitspraak in beroep te gaan. Daardoor kan Hokoriku Electric Power de reactor van 1.358 megawatt momenteel verder zetten. De reactor werd op 15 maart laatstleden ingewijd.