Enkele honderden Serviërs hebben zondagmiddag verzameld op het Schumanplein in Brussel om te protesteren tegen de onafhankelijkheid van Kosovo. Volgens de betogers is de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo 'illegaal en onwettig' en ontlopen de Belgische en Europese leiders hun verantwoordelijkheid. De manifestatie verliep zonder incidenten.
'Vandaag is het Kosovo, morgen is het misschien de beurt aan Baskenland, Zuid-Ossetië, Abchazië, Corsica of Zuid-Tirol. Of waarom niet Brussel? Wij zijn niet a priori tegen het zelfbeschikkingsrecht, maar wel tegen de goedkeuring van inbreuken op de fundamentele principes van het internationaal recht', zegt een van de deelnemers.

'De eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring is een duidelijke schending van bestaande principes die alleen kunnen vervangen worden door nieuwe wetten goedgekeurd door de Raad van de Verenigde Naties'. De betogers richtten hun pijlen zondag voornamelijk op de Verenigde Staten en de grote EU-landen - onder meer Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Italië - die de onafhankelijkheid van Kosovo al hebben erkend.

'Europa durft geen vuist te maken tegen het imperialisme van de Verenigde Staten, die er alleen maar op uit zijn om de stabiliteit in Oost-Europa in de hand te werken. Vandaag worden de grondslagen gelegd voor de start van een nieuwe Koude Oorlog en de EU doet alsof ze dat niet ziet gebeuren', zegt historicus en mede-organisator Alexis Troude.

'Wij eisen dat het internationaal recht gerespecteerd wordt en dat de onafhankelijk illegaal wordt verklaard op basis van inbreuken op het VN Charter, VN-resolutie 1244, de Slotakte van Helsinki en de Grondwet van Servië', zegt Troude. 'Er bestaan verschillende scenario’s die voor alle volkeren die op Servisch grondgebied wonen beter zou zijn, zonder rekening te houden met ethnische origines', klinkt het nog.

De betoging verliep zonder incidenten. De organisatie was in handen van de ’Serbian Institute for Public Diplomacy’, een non-profit organisatie die zich op Europees niveau bezighoudt met het verdedigen van de Servische belangen.