Begrotingsconclaaf uitgesteld
Rond middernacht zat de Raad van Wijzen nog steeds samen. Het begrotingsconclaaf werd uitgesteld naar vandaag. Dat hebben verschillende meerderheidspartijen laten weten.
De Raad van Wijzen vergadert in een vrijwel totale discretie over de staatshervorming. Dat er niets uitlekt, beschouwen velen als een goed teken.

Vrijdag en zaterdag bleek dat er in de begrotingsdiscussie geen vooruitgang kon worden geboekt zolang er geen duidelijkheid bestaat over de staatshervorming. Uiteindelijk gaven alle meerderheidspartijen toe dat de twee dossiers onlosmakelijk aan elkaar zijn gekoppeld.

Raad van Wijzen

De Raad van Wijzen met onder meer Jean-Luc Dehaene, Guy Verhofstadt, Didier Reynders en Philippe Moureaux, moest het zondag eens worden over de zogeheten eerste fase van de staatshervorming. De vier zagen mekaar al in de voormiddag om de vergadering voor te bereiden.

De Vlaamse regering maakte vorige week duidelijk dat er klaarheid over haar bevoegdheden moet komen vooraleer er gedebatteerd kan worden over een financiële inspanning om het federale begrotingsgat te dichten.

Communautaire knelpunten

Knelpunt in de communautaire discussie is onder meer de herfinanciering van Brussel en de eis van de MR om de communautaire maatregelen pas na de regionale verkiezingen van 2009 van kracht te laten worden. Vlaanderen wil ook bevoegd worden voor de Noordzee, maar daar gaan de Franstaligen niet mee akkoord want zij zien dat als gebiedsuitbreiding. En als dat niet kan voor Brussel dan ook niet voor Vlaanderen.

Zaterdag werd ook al onderhandeld over de begroting. Volgens dienstdoend minister van Begroting Jo Vandeurzen (CD&V) en minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) werden toen nog geen beslissingen genomen, maar liggen alle elementen klaar om dat wel te doen. Het begrotingsconclaaf zou vandaag wel moeten plaatsvinden.