De Amerikaanse minister van Defensie Robert Gates ziet in het Turks offensief in Noord-Irak geen bedreiging voor de Iraakse stabiliteit. Hij riep het Turkse leger zondag op tot een snelle aftocht uit Irak.
Gates herinnerde eraan dat rebellen van de Koerdische Arbeiderspartij PKK in Turkije soldaten en burgers hebben vermoord.

"Ik hoop dat de operatie van korte duur is, accuraat wordt uitgevoerd, het verlies van onschuldige levens wordt vermeden en dat de soldaten zich zo snel mogelijk terugtrekken, eens ze hun missie hebben vervuld", zei Gates na gesprekken met de Australische regering in Canberra.

"Belangrijk is een regelmatige dialoog en openheid over voornemens, bekommernissen, plannen en activiteiten tussen de regeringen van Turkije en Irak, en ik zou ook zeggen Koerdistan", zei Gates. Het Turkse leger is donderdagavond een grondoffensief tegen stelingen van de PKK in de Noord-Iraakse bergen begonnen en levert sindsdien hevige gevechten met de daar verschanste rebellen.