Mensen die getroffen zijn door een beroerte, genezen sneller als ze elke dag enkele uren naar muziek luisteren. Dat meldt de Sunday Times, op basis van nieuw Fins onderzoek.
Vorsers aan de faculteit psychologie van de universiteit van Helsinki kwamen tot die bevinding doordat ze een week na de beroerte maten wat patiënten wel en niet konden, en hen vervolgens lieten luisteren naar muziek of naar audioboeken ofwel gewoon met rust lieten.

En volgens het verslag van dit onderzoek zoals het werd gepubliceerd in het vakblad Brain, werd duidelijk dat, drie maanden na de beroerte, het verbale geheugen met 60 procent was verbeterd bij patiënten die dagelijks naar muziek luisterden, met 18 procent met mensen die naar boeken luisterden en met 29 procent bij andere patiënten. Ook bleek dat wie naar muziek luisterde tijdens de herstelperiode zich beter en langer kon concentreren en opgewekter waren.

In de woorden van onderzoeker Teppo Sarkamo "verbeterde de gefocuste aandacht", dat is de mogelijkheid om mentale taken uit te voeren, "bij muziekluisteraars met 17 procent, terwijl bij de twee andere onderzochte categorieën geen sprake was van een verbetering in de toestand".

Maar muziek of niet, wie getroffen wordt door een beroerte heeft dubbele tegenslag wanneer dat in het weekeinde gebeurt. Dat ontdekten wetenschappers van de universiteit van Californië in Los Angeles. En dat probleem gold in nog grotere mate voor slachtoffers van een hersenbloeding dan voor wie bloedklonters in de hersenen heeft.

Professor David Liebeskind, die deze conclusies voorstelde op een congres van de American Heart Association, zei dat er nog geen duidelijkheid bestaat over de redenen hiervoor, hoewel het feit dat tijdens het weekeinde specialisten niet of moeilijk bereikbaar en beschikbaar zijn en de bezetting in ziekenhuizen hoe dan ook beperkter is, kan hier meespelen.