De Waalse viceminister-presidenten André Antoine (CDH) en Michel Daerden (PS) gaan morgen met een 'constructieve geest' naar het Octopusoverleg. Ze willen geen taboes opwerpen, maar zullen bakens uitzetten die, volgens hen, een debat over de staatshervorming mogelijk maken.
'Op die manier kan Wallonië laten zien dat het open staat voor de overdracht van bevoegdheden, in de ene of andere richting, die de werking van het geheel ten goede zouden komen zonder de belangen van de partijen te benadelen', klinkt het op het kabinet van Demotte.

Er zouden vier van die 'bakens' zijn. Een eerste is dat van een soort transversale thematische plannen rond domeinen zoals werk, mobiliteit of leefmilieu. Die plannen zouden geleid worden door het federale niveau, maar 'verankerd' zijn in de deelstaten. Wallonië wil ook de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten versterken.

Over overdrachten van bevoegdheden aan de deelstaten wil Wallonië wel praten. Ze kijken daarbij vooral naar bijkomende 'tools' voor de bevoegdheden die de gewesten nu al hebben en naar zaken die de uitvoering van het economisch relanceplan, het Marshallplan, kunnen helpen. Een bepaalde bron sprak hierbij van de regelgeving inzake de inplanting van grote winkelcentra, wat nu in de zogenaamde Ikea-wet vastligt.

De Waalse regering vindt ook dat Brussel een volwaardig gewest moet worden.