Er is 51 procent kans dat er na Pasen een definitieve regering op de been wordt gebracht. Dat heeft MR-vicepremier en -voorzitter Didier Reynders donderdag gezegd op een nieuwjaarsreceptie die hij de pers aanbood. 'Voor een staatshervorming is wel 67 procent nodig', klonk het.
Op de receptie blikte Reynders terug en vooruit. Hij herhaalde dat deze regering geen keuze was, maar een verplichting. Reynders wou in december lange tijd niet weten van een regering waarin én CDH én PS zouden zitten, maar bond uiteindelijk in, 'om de teller te stoppen'.

Reynders herinnerde eraan dat de uitdaging erin bestaat om voor een evenwichtige staatshervorming te zorgen, een begroting op te stellen en een sociaal-economisch programma uit te werken.

Voor dat laatste staat de liberaal zelf in. Dat werk gaat in principe na de Krokusvakantie van start, hoewel Reynders aangaf dat die discussie mogelijk pas na de opmaak van de begroting begint. De MR-minister benadrukte ook dat aan het debat misschien andere dan regeringspartijen zullen deelnemen.

Wat de begroting betreft stelde Reynders dat hij wil proberen om maatregelen te nemen die de koopkracht verhogen. Daarnaast zouden er lastenverlagingen moeten komen voor de lage en middeninkomens en voor bepaalde doelgroepen zoals onderzoekers. 'Ik hoop dat dit mogelijk is zonder in archaïsche tegenstellingen te vervallen', klonk het met een duidelijke verwijzing naar de standpunten van de PS.

De verwijzing sloeg onder meer op de vraag van links over de invoering van een meerwaardebelasting. Reynders wees erop dat dit met het huidige beursklimaat veel geld kan kosten, aangezien minwaarden dan fiscaal kunnen worden afgetrokken.