In Brussel is de regering het eens geraakt over een nota die morgen voorgesteld wordt aan vice-premier Yves Leterme, die het Octopusoverleg over de staatshervorming leidt. Zowel de Franstalige als de Nederlandstalige ministers benadrukken in het document de troeven van Brussel en het belang van de hoofdstad voor het hele land.
Omdat Brussel zo belangrijk is, moet het financieel ook extra ondersteund worden, klinkt het.

Over een eventuele uitbreiding van het Brussels Gewest raakten Franstaligen en Nederlandstaligen het niet eens. De verschillende standpunten rond die kwestie zijn wel opgenomen in de nota. Brussels minister-president Charles Picqué (PS): 'Het is evident dat verschillen bestaan over dit delicate punt.'

'Veel overeenkomsten'

Over de precieze inhoud van de nota wil Picqué voorlopig niks lossen. 'We gaan morgen pas communiceren, nadat er overleg is geweest tussen de Brusselse afgevaardigden en Leterme', zegt zijn woordvoerder. Rond 18.30 uur is er een persconferentie voorzien in de Senaat.

Zowel in het Franstalige als het Nederlandstalige kamp klonkt het alvast dat 'men misschien verbaasd zal zijn om te merken dat de Vlamingen en Walen in Brussel op heel wat punten overeenkomen'.

MR voelt zich gepasseerd

De MR, die in de Brusselse oppositie zit, betreurt dat ze niet betrokken is bij de opstelling van de nota. Dat heeft de fractievoorzitter van de partij, Françoise Schepmans, donderdag laten weten.

'De MR vraagt sinds oktober 2004 dat de Brusselaars zich verenigen om hun stem te laten horen. Brussels minister-president Charles Picqué (PS) zei toen overigens dat hij vond dat er ook in Brussel overleg moest komen', benadrukte Schepmans. Nu stellen we vast dat de regering-Picqué werkt aan een nota, zonder enig overleg met het parlement of de oppositie.'