Een aantal Open VLD'ers uit Brussel en de rand heeft een nota opgesteld waarin ze pleiten voor de uitwisseling van personeel tussen ziekenhuizen om de taalproblematiek in de Brusselse ziekenhuizen op te lossen.
'Wij pleiten voor het uitwisselen van Nederlandstalig en Franstalig urgentiepersoneel', zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Sven Gatz. Samen met zijn partijgenoten Francis Vermeiren, Vlaams volksvertegewoordiger en burgemeester van Zaventem, en Sven Willekens en Dirk Devroey, respectievelijk schepen en gemeenteraadslid in Overijse, stelde hij het idee donderdag voor.

Dagelijks problemen

'Wanneer de Brusselse spoeddiensten in de zuidoostelijke rand rond Brussel tussenkomen, gebeurt dat bijna altijd in het Frans. Een degelijke geneeskundige zorgverstrekking komt hiermee dagelijks in het gedrang', zegt Devroey, die ook huisarts is in de regio.

'Het probleem bestaat al een tien jaar, maar ondanks tal van beloftes van de overheid is er in de praktijk nog altijd niets veranderd', aldus Devroey.

De vier Open VLD'ers hebben nu een nota opgesteld die de komende weken aan de bevoegde commissies in het Vlaams Parlement wordt voorgelegd. De nota wordt eerstdaags ook opgestuurd naar een 10-tal ziekenhuizen in en rond Brussel.

Taaltoets

'Het idee is dat artsen van Franstalige ziekenhuizen een aantal maanden in Nederlandstalige ziekenhuizen kunnen gaan werken en vice versa', legt Gatz uit. 'Soortgelijke uitwisselingsprojecten gebeuren nu al voor studenten en assistenten.'

In eerste instantie zou een proefproject de haalbaarheid van de uitwisseling van spoedartsen tussen de verschillende Brusselse Universitaire ziekenhuizen moeten aantonen. 'Er zou een taaltoets kunnen worden afgenomen om het niveau van de kennis van de taal te bepalen, waarna de artsen kunnen deelnemen aan de dagdagelijkse klinische activiteiten, aangevuld met 1 à 3 uur algemene en medische taallessen', aldus nog Gatz.

Huis van het Nederlands

Een en ander zou volgens de partijgenoten kunnen gebeuren in samenwerking met het Huis van het Nederlands, dat nu al het project 'Spoedcursus Nederlands voor Brusselse spoeddiensten' organiseert in verschillende Brusselse ziekenhuizen.