Open VLD-kamerlid Guido De Padt wil dat het Rekenhof een onderzoek doet naar de opvolging van de beheerscontracten van de NMBS-Groep. De Padt wil duidelijkheid of de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding hun engagementen voldoende nakomen en of de NMBS-Groep wel de doelstellingen rond de stiptheid van de treinen kan realiseren.
De beheerscontracten tussen de overheid en de verschillende spoorbedrijven (Infrabel, NMBS en NMBS-Holding) zijn eind 2007 verstreken. De komende weken en maanden wordt onderhandeld over de nieuwe overeenkomsten. In die overeenkomsten worden afspraken gemaakt over de kwaliteit van de dienstverlening die de NMBS-Groep moet leveren en over het bedrag dat de spoorbedrijven daarvoor van de Staat krijgen.

Volgens De Padt is het tijd dat de beheersovereenkomsten grondig worden geëvalueerd. 'In welke mate hebben de drie entiteiten hun doelstellingen gerealiseerd, in het bijzonder wat betreft de kwaliteit van de dienstverlening van de reiziger?', aldus De Padt. Volgens de Open VLD'er is dat een taak voor een extern orgaan als het Rekenhof.

De Padt heeft vooral vragen bij de 'stelselmatige achteruitgang van de reizigerstreinen tussen 2005 en 2007'. Die evolutie doet volgens hem 'de vraag rijzen of de NMBS-Groep de naleving van de regelmaat en de betrouwbaarheid van het treinverkeer verder kan realiseren'.