Minister van Maatschappelijke Integratie Christian Dupont (PS) gaat onderzoeken hoe de voorschotten in het kader van het Sociaal Stookoliefonds van de regering sneller aan de lokale OCMW's kunnen doorgestort worden.
De minister gaat ook bekijken hoe de aanvraagprocedures en de administratie daarrond vereenvoudigd kunnen worden. Dat heeft hij donderdag aangekondigd tijdens een werkbezoek aan het OCMW van Beringen.

Het bezoek kaderde in de evaluatie en uitbreiding van het Sociaal Stookoliefonds. Die uitbreiding is voor februari voorzien. De Ministerraad keurde de beslissing daarover op 11 januari goed. De maatregel biedt ruim 315.000 gezinnen de mogelijkheid om een tussenkomst aan te vragen voor de betaling van hun verwarmingsfactuur.

Donderdag legt Marc Bex, de voorzitter van het Beringse OCMW, de minister een aantal knelpunten. Die hadden voornamelijk betrekking op de personeelsomkadering en de administratieve belasting die aanvragen voor het Stookoliefonds met zich meebrengen.

Bex wees er ook op dat de OCMW's momenteel de federale overheid prefinancieren omdat de voorschotten niet regelmatig genoeg doorgestort worden. Dupont beloofde rekening te zullen houden met de opmerkingen en een oplossing uit te werken.

Het OCMW van Beringen drong er ook op aan om het Stookoliefonds structureler te organiseren. Nu gebeurt dat alleen in de winter.

Tot hiertoe noteerde het OCMW van Beringen al 560 aanvragen. Geïnteresseerden kunnen nog tot april een aanvraag voor een tussenkomst van het fonds indienen.