Minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht (Open VLD) is 'heel tevreden' met het akkoord dat is bereikt op de vredesconferentie voor Oost-Congo in Goma. Dat meldt de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.
'Dit initiatief ging uit van president Kabila en het dient gezegd dat hij blijk heeft gegeven van politieke moed en een duidelijke wil tot vrede'. De Gucht spreekt tevens zijn waardering uit over het feit dat alle deelnemers aan dit overleg duidelijk hun vredeswil lieten primeren op andere gevoelens.

Daden stellen

Maar goede wil is niet voldoende, benadrukt De Gucht. 'Wat nu bereikt is op papier, moet in daden omgezet worden, te beginnen met de uitvoering van de door de gewapende groepen en regering ondertekende acte d'engagement. Ik denk daarbij aan de bepalingen betreffende een effectief staakt-het-vuren, de militaire terugtrekking en de onmiddellijke ontplooiing van MONUC-eenheden (van de VN, red.) in de gevoelige zones om er de beproefde burgerbevolking te beschermen.

'Als dat lukt, zal men daadwerkelijk kunnen spreken over het tot stand komen van een heus 'Goma-proces', dat ook de veiligheidsvoorwaarden kan creëren voor een terugkeer van de ontheemden en de vluchtelingen', aldus nog De Gucht.

'België zal solidair blijven met zwaksten'

De minister moedigt de Congolese regering aan verder haar verbintenissen na te leven in het kader van het Nairobi-communiqué, dat gericht is op de ontwapening en de terugkeer naar Rwanda van de FDLR-militieleden die zich in Noord- en Zuid-Kivu bevinden. Dit kan in eerste instantie door het voeren van een succesvol sensibiliseringsprogramma.

De Gucht richt eveneens een uitdrukkelijke oproep aan de buurlanden om de nieuwe dynamiek in Oost-Congo te ondersteunen en om een klimaat van vrede en ontwikkeling in de regio te bevorderen. 'België zal solidair blijven met de zwakste groepen in Oost-Congo, waaronder de ontheemden, de slachtoffers van seksueel geweld en de kindsoldaten.' Hij wil hiervoor ook de internationale partners mobiliseren.