Het staalbedrijf ArcelorMittal neemt donderdag in Ivoz-Ramet, bij Luik, zijn prototype voor een vacuüm plasma-staalbekleding in gebruik. De lijn, 'Arceo' genaamd, is een wereldprimeur. Ze stelt 27 mensen tewerk.
De technologie is ontwikkeld door de afdeling Onderzoek en Ontwikkeling van de groep, die hiervoor steun ontving van het Waalse gewest. De nieuwe productielijn heeft zo'n 25 miljoen euro gekost.

Er is ook een nieuwe investering van 7,5 miljoen euro aangekondigd voor een antiroestprocedé dat voornamelijk bestemd is voor de autosector. Het procédé zou begin 2009 operationeel moeten zijn.

Het procedé voor het vacuüm bekleden van staal met plasma zal volgens ArcelorMittal heel wat nieuwe toepassingen met zich meebrengen.