'Franstalig gekibbel moet stoppen'
PS-vicevoorzitter Philippe Moureaux, die ook deelneemt aan het Octopusoverleg, vindt dat de Franstaligen moeten stoppen met kibbelen.
'Gezien de delicate aard van de communautaire zaak, moeten de Franstaligen hun koelbloedigheid bewaren. Er zijn ideologische verschillen, maar het moet gaan over de essentie'. Dat zegt hij donderdag in La Libre Belgique. Moureaux benadrukt dat de Vlamingen zeggen niet te willen raken aan het principe van solidariteit. 'Laten we hen op hun woord nemen en vragen wat ze denken te kunnen doen met behoud van de solidariteit'.

Wat Brussel betreft, zegt Moureaux dat het idee van een stadsgemeenschap interessant kan zijn, 'als het weloverwogen is, niet te groot en als het niet gericht is op een gezamenlijk bestuur van Brussel. De Vlamingen vergissen zich echter als ze denken dat ze ons daarmee de splitsing van BHV kunnen doen aanvaarden'.

Moureaux, voorzitter van de Brusselse PS-federatie, vervolgt: 'We willen een uitbreiding van Brussel om een geografische band met Wallonië te creëren, in geval van een splitsing van het land, je weet maar nooit. En dan is er nog het respect voor mensen', zegt Moureaux nog.