De ethische code voor telecommunicatie is klaar. Met de langverwachte code kunnen operatoren en aanbieders van betalende telecomdiensten via dure sms’jes streng bestraft worden als ze zich niet aan de regels houden. Dat meldt De Morgen.
De ethische code geeft een ethische commissie rechtsgrond om diensten die klanten dubieuze sms’en (en dus een fikse rekening) sturen, een boete op te leggen van 125 tot 12.500 euro of een maand te schorsen. Bij elke sanctie die de commissie oplegt, moet de gedupeerde klant onmiddellijk zijn geld terugkrijgen.

De code wordt op 15 februari een laatste keer voorgelegd aan de sector. Na goedkeuring door de ministerraad krijgt de code kracht van wet.

De operatoren maar vooral ook consumentenorganisaties vragen al lang duidelijke regels voor de sector. De ombudsdienst voor telecommunicatie en de FOD Economische Zaken kregen de voorbije jaren immers honderden klachten.