ZAVENTEM - Directie en vakbonden bij DHL hebben de werkzekerheids-CAO ondertekend die geldt tot de verhuis van de activiteiten naar Leipzig in 2008. Het personeel van het sorteercentrum in Zaventem voerde hiervoor eind vorig jaar een reeks acties. Het akkoord werd bereikt na tussenkomst door een sociaal bemiddelaar en op 30 december goedgekeurd door een grote meerderheid van het personeel.

In het kader van de geplande verhuis van het Europees sorteercentrum van DHL in Zaventem naar Leipzig garandeert de directie tot 1 april 2008 een absolute werkzekerheid. De bestaande operaties en vluchten zullen tot dan behouden blijven. Vanaf 1 september 2007 wordt er, in het kader van de procedure voorzien in de wet-Renault, overlegd om de ontslagen na 1 april 2008 maximaal te vermijden.

Andere rationaliseringen zijn niet uitgesloten, maar komen er zeker niet voor 1 juli 2005. Ze zullen vooraf gemeld worden aan de ondernemingsraad. Indien een dergelijke rationalisering jobverlies - zelfs een individueel jobverlies - zou inhouden, volgt er hierover overleg om ontslagen te vermijden. Indien dit overleg niet tot een overeenkomst leidt wordt het dossier overgemaakt aan het verzoeningsbureau van de paritaire comités.

Tijdens de ondernemingsraad werd ook overeengekomen dat er vanaf heden tweemaandelijks zal vergaderd worden om de tewerkstelling na 2008 zoveel mogelijk te behouden. Thans werken er bij het sorteercentrum van DHL in Zaventem circa 2.600 mensen. Van hen zouden er na 2008 als gevolg van de verhuis van het Europees operationeel centrum naar Leipzig maximum 1.700 moeten afvloeien. Het precieze aantal is nog onduidelijk.

,,Bedoeling van die vergaderingen is na te gaan hoe er zoveel mogelijk tewerkstelling in Zaventem kan behouden worden en eventuele nieuwe activiteiten naar hier kunnen aangetrokken of ontwikkeld worden. De directie heeft terzake nog geen concrete beloften gedaan, maar we zijn niet pessimistisch. Er zouden zich mogelijkheden aandienen'', aldus vakbondsman Hendrik Vermeersch (BBTK) aan Belga.