BRUSSEL 24/01 (BELGA) = Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (VLD) legt vanaf 1 januari 2006 een basiskennis van het Nederlands op als bijkomende toelatingsvoorwaarde tot een sociale woning. Dat heeft de minister donderdag aangekondigd in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. De regeling zal niet gelden voor mensen met een job en huidige huurders van een sociale woning of appartement. Nieuw in het huurbesluit is ook dat elke sociale huurder een proefcontract van twee jaar krijgt.

In antwoord op een interpellatie van Filip Dewinter (Vlaams Belang) en vragen van Bart De Wever (N-VA), Cathy Berx (CD&V) en Caroline Gennez (sp.a) zei Keulen dat in het nieuwe sociaal huurbesluit dat begin volgend jaar van kracht wordt, zal staan dat anderstalige werkloze nieuwkomers die zich melden voor een sociale woning een cursus Nederlands dienen te volgen.

Alle sociale huurders zullen een tijdelijk huurcontract van twee jaar krijgen. In die tijd moet men het taaltraject hebben afgerond of minstens aangevat. ,,Alle kandidaat-huurders, autochtoon of allochtoon, die werkloos zijn zullen in de toekomst moeten bewijzen dat ze over een basiskennis Nederlands beschikken'', aldus de minister. Het proefcontract heeft ook tot doel na te gaan of huurders sociaal functioneren en of ze andere verplichtingen en leefregels wel nakomen.

Keulen stelt voor dat de inschrijving in een Belgische of Nederlandse school als een onweerlegbaar vermoeden van basiskennis van het Nederlands zal beschouwd worden. Het zullen de Huizen van het Nederlands zijn die naar de basiskennis zullen peilen. ,,We werken met objectieve voorwaarden die voor alle kandidaat-huurders gelden, ongeacht hun huidskleur of afkomst.''

Het voorstel bouwt voort op het voorstel dat drie Antwerpse huisvestingsmaatschappijen eind vorig jaar deden en ligt in de lijn van het Vlaams regeerakkoord, aldus Keulen. ,,Het is de bedoeling de leefbaarheid en de samenhang in de sociale woonblokken te verhogen en de sociale interactie tussen huurders en maatschappij te bevorderen. Het gaat niet om een straf of een manier van uitsluiten.''

De taaleis komt bovenop de inkomens- en bezitsvoorwaarde die in het huidige sociaal huurbesluit staat. CD&V liet woensdag bij monde van de parlemenstleden Cathy Berx en Veerle Heeren weten dat ze voorstander is van een basiskennis Nederlands als voorwaarde voor het behoud van een sociale woning.