BRUSSEL - De VLD is het niet eens met het voorstel van SP.A-voorzitter Steve Stevaert die de aparte inning van de zorgverzekering wil afschaffen. Nu gebeurt dat door de ziekenfondsen, maar Stevaert wil dat geld via de personenbelasting ophalen. Een administratieve vereenvoudiging, zegt Stevaert, een nieuwe belasting die de werkende mensen treft, vindt Patricia Ceysens, VLD-fractievoorzitster in de Kamer. Minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) schaart zich wel achter het SP.A-voorstel.
De jaarlijkse premie voor de zorgverzekering (die dient voor niet-medische kosten van zorgbehoevenden) bedraagt voor elke volwassen Vlaming 25 euro. Er wordt wel een uitzondering gemaakt voor een aantal categorieën met een laag inkomen, die 10 euro betalen. SP.A-voorzitter Steve Stevaert stelde gisteren voor de aparte inning af te schaffen en het geld te halen uit het budget voor een forfaitaire vermindering in de personenbelasting die de Vlaamse regering denkt te realiseren. Als de meerjarenbegroting dat toelaat, wil de Vlaamse regering in 2007 zowat één miljoen Vlamingen een korting van 125 euro geven op hun belasting. In 2008 wordt de belastingkorting opgetrokken tot 150 euro. Vanaf 2009 krijgt elke werkende Vlaming dan een korting van 200 euro.

Patricia Ceysens, fractieleidster in het Vlaams Parlement, verzet zich tegen het idee van Stevaert die, volgens haar, de bijdrage voor de zorgverzekering (die door iedereen betaald wordt) afwentelt op de werkende mensen. ,,Het kan niet dat onder het mom van een administratieve vereenvoudiging een nieuwe belasting wordt ingevoerd die alweer de werkende Vlaming treft'', aldus Ceysens. De zorgverzekering is gestart als een verzekering en dat moet volgens haar zo blijven. De Vlamingen betalen nu een sociaal gecorrigeerde ledenbijdrage aan een mutualiteit of private verzekeringsmaatschappij. Die bijdrage dekt het risico op zorgbehoevendheid. Indien zorg nodig wordt, hebben ze nu recht op een maandelijke tegemoetkoming.

De band tussen het betalen van een bijdrage en het ontvangen van een tegemoetkoming is voor de VLD cruciaal in het systeem van de zorgverzekering. Als men een belasting heft in plaats van een ledenbijdrage ontsnapt wie zijn inkomsten uit kapitaal haalt aan die belasting. Het gaat om veelal welgestelde gepensioneerden en begunstigden van de zorgverzekering. Dat kan je niet sociaal noemen, aldus Ceysens.

Ook Groen! heeft vragen bij de SP.A-voorstellen. Fractieleider Jos Stassen wil weten wat de Vlaamse regering precies van plan is met de zorgverzekering. ,,Als de persoonlijke bijdrage wordt afgeschaft, lijkt het ons dat het hele systeem van de zorgverzekering op de helling komt te staan'', aldus Stassen.