BRUSSEL - 2004 was een slecht jaar voor de Belgische kledingsector. Dat blijkt uit een voorlopige balans die Creamoda, de beroepsfederatie van de kledingsector, voorstelde op de Brussels Fashion Fairs, een beurs in Groot-Bijgaarden. Zowel de binnenlandse productie, de investeringen, de tewerkstelling, de invoer als uitvoer gingen er het afgelopen jaar op achteruit.

De productie van Belgische kledingbedrijven vindt nog voor ongeveer een derde plaats in eigen land (444,3 miljoen) en voor zowat twee derde (621,7 miljoen) in het buitenland. De arbeidsintensieve activiteiten zijn bij de meeste bedrijven overgebracht naar het buitenland. Het ontwerpen gebeurt meestal nog in eigen land. Dat is een tendens die al enkele jaren aan de gang is en zich ook in 2004 heeft voortgezet: de binnenlandse productie is de eerste negen maanden van 2004 9,5 procent gedaald in volume en 2,5 procent in waarde.

De investeringen zijn de eerste 8 maanden van 2004 met 26 procent gedaald. Volgens Erik Magnus van Creamoda is die daling allicht te verklaren door de onzekerheid over de gevolgen van de volledige vrijmaking van de wereldhandel op 1 januari 2005. Ook met de werkgelegenheid is het slecht gesteld: het aantal bedienden is met 2 pct achteruit gegaan, het aantal arbeiders met 11 pct. ,,Die trend ligt in de lijn van de voorbije jaren en is het gevolg van de verdere verplaatsing van de arbeidsintensieve activiteiten naar het buitenland'', zegt Magnus nog.

De daling van de uitvoer is vooral het gevolg van prijsdalingen aangezien de uitvoer daalde in waarde (-6,5%), maar steeg in volume (15,8%). België voert vooral uit binnen de EU (95%). Belangrijkste uitvoerlanden daarbij zijn Frankrijk, Duitsland en Nederland. Hetzelfde fenomeen doet zich voor bij de invoer die in waarde 3,2 procent daalde en in volume 12 procent toenam.

Tweeënvijftig procent van de invoer is afkomstig van landen buiten de EU. Opvallend daarbij is wel dat de invoer van kleding uit Azië en meer bepaald China (+ 20%) sterk is toegenomen. Vooral de invoer van dames -en herenanoraks, mantels, rokken en arbeidskleding doet het goed.

Creamoda ging in een eigen onderzoek ook de evolutie na van productieregio’s waar Belgische bedrijven naartoe trekken. Conclusies zijn dat er een verdere verplaatsing is in oostelijke richting en richting Azië. Noord-Afrika verliest terrein en de meeste bedrijven spreiden hun productie over steeds meer landen. Volgens Magnus zullen de uitbreiding van de EU en de vrijmaking van de wereldhandel een verdere beweging richting Zuidoost-Azië in de hand werken.