BRUSSEL - De beursgenoteerde holding en vastgoedgroep Atenor ontkent ,,formeel en met klem'' de aantijgingen van fiscale fraude waarover in het weekend berichten verschenen in de pers. ,,De onderneming verzekert ten stelligste dat zij nooit fraude heeft gepleegd, niet ten aanzien van de fiscale wetgeving, noch ten aanzien van de vennootschapswetgeving'', aldus Atenor in een persbericht.
De Tijd schreeft zaterdag, op basis van een verklaring van de Brusselse parketwoordvoerder Wim Detroy, dat het Brusselse gerecht een onderzoek naar illegale kasgeldconstructies bij Atenor heeft geopend. De groep zou voor 60 miljoen euro inkomsten aan het oog van de fiscus onttrokken hebben. Het onderzoek begon enkele maanden geleden na aangifte door de fiscus.

De belastingdiensten hadden onregelmatigheden vastgesteld toen Atenor in het Brusselse een gebouw aankocht, aldus De Tijd. De krant meldde voorts dat het onderzoek in handen is van de Brusselse onderzoeksrechter Frederic Ludgentz, die de komende weken start met de verhoren van enkele hooggeplaatsten bij Atenor.

In Le Soir verschenen vergelijkbare berichten. Daarin was sprake van 45 miljoen euro fraude. De krant voegde toe dat er nog niemand in beschuldiging is gesteld, maar dat binnen afzienbare tijd zou gebeuren. Het fraudemechanisme waarvan Atenor gebruik zou hebben gemaakt, zou ook gebruikt zijn door 14 tot 18 andere, kleinere vennootschappen.

In een reactie zegt Atenor dat in bovenstaand dossier de Fiscale Administratie in november 2001 een ,,bericht van wijziging'' heeft gericht aan Atenor. ,,Nadat Atenor de feiten heeft uitgelegd en zijn goede trouw heeft aangetoond, heeft de Administratie officieel erkend dat haar stelling niet gegrond was en heeft afgezien van het heffen van om het even welke belasting ten laste van Atenor'', aldus de groep. Over het onderzoek naar fiscale fraude bij verschillende andere ondernemingen wou Atenor geen commentaar geven ,,in het belang van dit onderzoek''.

Volgens Stephan Sonneville, bestuurder-algemeen directeur van Atenor, is Atenor 2,5 jaar geleden wel gehoord in een zaak van fiscale fraude, maar betrof die zaak niet de groep zelf. ,,Wij hebben geantwoord, zoals elke burger die door een autoriteit gevraagd wordt op een vraag te antwoorden'', zegt Sonneville. Hij wijst erop dat er momenteel 95 klachten over fiscale fraude lopende zijn. Van een klacht tegen Atenor is hij niet op de hoogte, zegt hij.