BRUSSEL - Het financieel wanbeheer bij ontwikkelingsorganisatie Mensenbroeders was mogelijk, niet door een gebrek aan controle op de financiële situatie van ngo's in het algemeen, maar door een gebrek aan interne controle van de vroegere raad van bestuur van deze organisatie. Zo reageert Bogdan Vanden Berghe, algemeen secretaris van de overkoepelende Noord-Zuidbeweging 11.11.11. ,,Dit schaadt de hele sector en de verantwoordelijken moeten aangepakt worden.''
,,Er is wel degelijk heel wat controle op de financiële situatie van ngo's, alleen liet de raad van bestuur in dit specifieke geval na een degelijke interne controle uit te voeren'', benadrukt Vanden Berghe. Volgens hem is het in de eerste plaats de taak van de raad van bestuur om na te gaan of er geen misbruik is binnen een vzw of ngo.

De externe controle van ontwikkelingsorganisaties gebeurt onder meer door 11.11.11 bij de toekenning van subsidies aan ngo's. ,,Totnogtoe moesten de organisaties die aanspraak wilden maken op die subsidies, hun financiële resultaten toelichten. Hun balans werd vervolgens ook door een bedrijfsrevisor gecontroleerd.''

Toen in april van dit jaar een nieuwe raad van bestuur werd aangesteld bij Mensenbroeders en de voormalige coördinatrice werd ontslagen, stuurde 11.11.11. zelf een bedrijfsrevisor naar de ngo. Onderzoek wees uit dat de balans en resultaten een totaal verkeerd beeld gaven van de reële financiële toestand. Het is nog niet duidelijk of 11.11.11 een klacht indient tegen de verantwoordelijken. Eerste keer

Het is de eerste keer dat de Belgische ngo-wereld geconfronteerd wordt met een geval van financieel gesjoemel. Toch wordt dergelijke fraude niet noodzakelijk opgelost door meer controle, vindt Vanden Berghe.

De bestaande controleorganen moeten volgens de algemeen secretaris in de eerste plaats doen wat van hen verwacht wordt. 11.11.11 trekt wel lessen uit deze zaak. ,,Bij de volgende toekenning van gelden worden niet enkel de resultaten en balans van de gesubsidieerde ngo's gecontroleerd, maar zal ook de interne controlecapaciteit worden nagegaan'', klinkt het nog.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig