KABUL - De Afghaanse president Hamid Karzai heeft de vorming van een nieuw kabinet afgerond. De strategische posten zijn allemaal ingevuld door hervormingsgezinde getrouwen van de president.

De selectie van bewindslieden heeft na de beëdiging van Karzai op 7 december geruime tijd op zich laten wachten door de grondwettelijke bepaling dat alle leden van het kabinet een bepaald opleidingsniveau moeten hebben en afstand moeten doen van een eventuele dubbele nationaliteit.

Een opvallende wijziging is de vervanging van minister van Defensie Mohammed Fahim, een prominente Tadzjiekse krijgsheer en hoofd van de noordelijke alliantie die in 2001 de Verenigde Staten hielp het Taliban-bewind te verdrijven, door Abdul Rahim Wardak, een Pathaan die zijn sporen in de strijd tegen de sovjetbezetting in de jaren ’80 verdiende en op het departement onderminister was.

Ook de zuidelijke krijgsheer Gul Agha Sherzai, die minister van Openbare Werken was, vertrekt. De westelijke krijgsheer Ismail Khan maakt daarentegen zijn opwachting als minister voor Water en Elektriciteit. Karzai ontsloeg hem eerder dit jaar nog als gouverneur van de provincie Herat wegens schendingen van mensenrechten. Khan zorgde echter wel voor stabiliteit en relatieve welvaart in de provincie.

Omdat zij in grote delen van het land haar gezag nog niet kan doen gelden, is de regering aangewezen op de invloed die krijgsheren uitoefenen. De in het Westen populaire ministers Ali Ahmad Jalali (Binnenlandse Zaken) en Abdullah (Buitenlandse Zaken) blijven in functie. Jalali, die lang in ballingschap in Washington heeft gewoond, zal zijn Amerikaanse paspoort moeten inleveren. Abdullah, een etnische Tadzjiek die woordvoerder was van de vermoorde krijgsheer Ahmed Shah Massood, mag blijven hoewel hij bij de verkiezingen in oktober Karzai’s rivaal Yunus Qanooni steunde.

Gouverneur van de centrale bank Anwar ul-Haq Ahadi wordt minister van Financiën. Zijn voorganger Ashraf Gani wordt rector van de Universiteit van Kabul. Een nieuw ministerie is dat van ’Contranarcotica’, dat waarschijnlijk door de relatief onbekende Habibullah Qadari zal worden geleid. Karzai heeft zich voorgenomen de drugshandel te bestrijden, die hij als een groter gevaar voor de toekomst van Afghanistan beschouwt dan de Taliban of Al-Qaeda. Ook voor Energie en Economische Zaken heeft Karzai nieuwe ministeries opgericht.