LONDEN - De Britse regering zal zich niet verzetten tegen een verzoek om uitstel van het verbod op de vossenjacht waartoe het Lagerhuis vorige maand besloot. Minister van Plattelandszaken Alun Michael heeft dat vandaag gemeld.

Het verbod op de drijfjacht met honden zou in februari ingaan, maar de Countryside Alliance, waarin voorstanders van de jacht zich hebben verenigd, tekende daar beroep tegen aan. Het jachtverbod gaat nu mogelijk pas een jaar later in, als alle juridische mogelijkheden van de tegenstanders van een verbod zijn uitgeput.

Al jaren woeden in Groot-Brittannië felle discussies over de jacht. Dierenbeschermers noemen de drijfjacht barbaars, maar veel plattelandsbewoners en mensen van adel stellen dat de jacht tot het Britse cultuurgoed hoort, de wildstand in evenwicht houdt en veel werkgelegenheid creëert.