BRUSSEL - Voor 60 procent van de architecten is het beroep niet rendabel. Amper 40 procent van de architectenpraktijken realiseert een jaarlijkse omzet van meer dan 19.000 euro. De Vlaamse architectenorganisatie NAV pleit daarom voor een beperking van het aantal afgestudeerde architecten en voor dringende beleidsmaatregelen.

Uit een recente studie van de Federatie van Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB) bleek dat het beroep van architect inzake leefbaarheid het slechtst scoort van alle vrije beroepen. Zestig procent van de architecten kan amper leven van het beroep. Amper 40 procent van de architectenpraktijken realiseert een inkomen groter dan 19.028 euro. Het gaat hier niet eens om de netto-inkomsten, wel over de jaaromzet min de praktijkonkosten. De sociale bijdragen en de belasting werden niet afgetrokken. 17 procent van de architecten heeft een inkomen lager dan 6.456 euro. Dat percentage behoort tot de risicogroep met een dermate laag inkomen dat de onafhankelijke beroepsuitoefening bedreigd wordt.

Volgens de NAV studeren elk jaar meer architecten af, terwijl er steeds minder gebouwd wordt. ,,Dat probleem moet prioritair aangepakt worden. Enkele fundamentele ingrepen in het onderwijssysteem zijn onontbeerlijk om de uitstroom af te remmen'', benadrukt de NAV.

Om de economische leefbaarheid van het beroep in de toekomst te waarborgen, dringt de NAV ook aan op dringende beleidsmaatregelen. Zo kan de overheid niet langer de taken en verantwoordelijkheden van de architect verder uitbreiden zonder daartoe de passende honorering te voorzien. Het gaat onder meer om nieuwe opdrachten zoals veiligheidscoördinatie en binnenkort de energieprestatieregelgeving waarvoor de architect, door de strakke concurrentie, meestal geen extra honorarium krijgt.