JERUZALEM - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Peres heeft de Palestijnse Autoriteit een concept-vredesplan gepresenteerd. Israël zou binnen twee maanden na een wapenstilstand een onafhankelijke Palestijnse staat erkennen, zo meldde de krant Jediot Achronot.
Peres zou over het plan hebben onderhandeld met de voorzitter van het Palestijnse parlement. De Israëlische premier Sharon sprak in een reactie op het krantenbericht van een 'gevaarlijk plan' waaraan hij geen goedkeuring heeft gehecht. Peres wilde het bericht bevestigen noch ontkennen. Volgens Jediot Achronot heeft Peres met Sharon vooraf over het plan gesproken.

Het voorstel van Peres zou voorzien in een wapenstilstand van zes weken, een periode waarbinnen Israël zijn troepen geleidelijk zal terugtrekken tot de posities die ze voor het begin van de jongste Palestijnse opstand innam. De Palestijnen moeten in die periode extremisten oppakken en Israël zal dan stoppen met de bouw van nieuwe nederzettingen en met het gericht liquideren van Palestijnse activisten.

Het uiteindelijke doel is de wederzijde erkenning van het bestaansrecht van een Israëlische en een Palestijnse staat. Binnen uiterlijk twee jaar moeten vervolgens de details worden uitgewerkt van een plan voor duurzame vrede. In die gesprekken moeten in de visie van Peres heikele thema's als de status van Jeruzalem, de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen, de verdeling van het schaarse water en de nederzettingenpolitiek aan de orde komen.