BRUSSEL - Uit metingen van de Vlaamse milieu-administratie bleek dat één van de voorwaarden in het akkoord over de nachtvluchten op Zaventem niet wordt vervuld. De geluidsoverlast voor omwonenden van enkele gemeenten boven Vlaams-Brabant die al hinder ondervonden, mocht niet toenemen, maar cijfers van de Vlaamse milieu-administratie toonden het tegendeel aan. Die metingen van de nachtvluchten boven Zaventem door de Vlaamse milieu-administratie worden zeker niet betwist door luchthavenexploitant Biac, zegt Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua na een eerste onderlinge vergelijking van de meetresultaten van beide instanties.
Minister Dua kondigde aan haar meetresultaten dit weekend te zullen vergelijken met die van Biac. ,,Belangrijk is dat de metingen van mijn administratie zeker niet worden betwist door Biac'', zegt Dua. Volgens de Agalev-minister komt er nu nog een onderzoek naar de oorzaak waarom de geluidsoverlast voor bepaalde inwoners toch hoger is dan aanvankelijk ingeschat. Maandag wordt een stand van zaken opgemaakt, en wellicht komt er dan in de loop van de week een overleg van Dua met federaal minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo). ,,Biac of de federale overheid zullen dan naar een technische mogelijkheid moeten zoeken om de geluidsoverlast te verminderen, want het is wel duidelijk dat er een probleem is'', aldus Dua. De minister schoof vrijdag het aan de grond houden van de lawaaierige Boeings 727 van koerierbedrijf DHL en een verbod op vluchten tijdens bepaalde nachtelijke uren als mogelijke maatregelen naar voor.