BRUSSEL - Vlaams parlementslid Eric Van Rompuy wil het verzet van de Vlaamse partijen tegen de regeling voor nachtvluchten vanuit Zaventem concretiseren in een resolutie in het Vlaams parlement. De CD&V-fractieleider wil daarover woensdag een debat in het parlement.
De jongste dagen laait de discussie over de nachtvluchten weer op. Partijen van zowel meerderheid als oppositie menen dat de voorwaarden van het luchthavenakkoord over de concentratie van nachtvluchten momenteel niet zijn vervuld: het aantal bewoners dat hinder ondervindt, mag niet stijgen, en er mag geen extra lawaaioverlast zijn. Volgens metingen van luchthavenuitbater Biac en klachten van omwonenden is geen van beide het geval. Na de kritiek van andere partijen kwam zaterdag ook de VLD met de eis voor een alternatieve regeling voor de nachtvluchten.

CD&V-fractieleider in het Vlaams Parlement, Eric Van Rompuy, wil het verzet van de Vlaamse partijen nu concretiseren in een resolutie in het Vlaams Parlement en vraagt hiervoor een parlementair debat. Zijn partijgenoot en burgemeester van Vilvoorde, Jean-Luc Dehaene, vindt dat - ,,nu alle partijen dezelfde boodschap hebben'' - de tijd van woorden voorbij is, en er daden moeten komen. ,,Te beginnen met de opschorting van het principe-akkoord'', zo stelt hij zaterdag in een mededeling. Dehaene meent dat de concentratie van alle opstijgende nachtvluchten vanaf 26 december boven het noordwesten van Vlaams-Brabant niet kan doorgaan.

Van Rompuy hekelt nog de ,,laksheid'' van Vlaams milieuminister, Vera Dua. Zij heeft, volgens Van Rompuy, eerst ingestemd met de beslissingen van federaal minister van Mobiliteit, Isabelle Durant, zonder de nefaste impact hiervan te kennen op de bevolking.

Dua kondigde vrijdag aan meetresultaten over de nachtvluchten van de Vlaamse milieu-administratie dit weekend te zullen vergelijken met die van luchthavenexploitant Biac. Zijn de conclusies eensluidend, dan gaat ze met Durant begin volgende week rond de tafel zitten.