BAGDAD - Vijf technici van de Verenigde Naties zijn zaterdag met 20 ton bagage aangekomen in Bagdad. Zij hebben onder meer computers en telecommunicatieapparatuur bij zich voor de wapeninspecteurs van de Verenigde Naties in Irak. Er zijn inmiddels bijna veertig technici van de VN voor de ontwapeningsmissie in Irak aangekomen. Zij moeten het werk van de inspecteurs voorbereiden.
Een eerste groep inspecteurs, twaalf van de missie van de VN (Unmovic) en zes van het Internationaal Atoomenergie-Agentschap (AIEA), wordt maandag in Irak verwacht. De inspecteurs zouden woensdag aan het werk kunnen.