BRUSSEL - Beursstudenten moeten in het hoger en universitair onderwijs geen inschrijvingsgeld meer betalen. Dat is het opvallendste voorstel dat de SP.A zaterdag inzake onderwijs lanceerde. De maatregel kost 2,7 miljoen euro.
Onderwijs is voor de sp.a een belangrijk dossier om te zorgen voor gelijke kansen in de samenleving. De partij pleit voor een nieuw financieringssysteem voor het onderwijs. Scholen dienen gefinancierd te worden op basis van de afkomst van hun leerlingen. Enkel op die manier kunnen scheeftrekkingen rechtgezet worden, luidt het.

Het leerplichtonderwijs dient ook volledig gratis te worden gemaakt. Studiebeurzen worden overbodig. Het geld dat daardoor vrijkomt, kan worden besteed aan het optrekken van beurzen voor het hoger en universitair onderwijs.

Minder huiswerk

De SP.A vindt ook dat leerlingen niet meer dan acht uur per dag moeten werken. Huiswerk moet dan ook zo veel mogelijk vermeden worden.

Nieuw is het voorstel - ingediend door de afdeling Aalst - om het inschrijvingsgeld voor beursstudenten in het hoger en universitair onderwijs - respectievelijk 68,73 en 80 euro - af te schaffen. De onderwijsinstellingen kunnen het verlies dat ze daardoor lijden bij de overheid wel ruimschoots recupereren. Op die manier wil de partij de hogescholen en universiteiten aanmoedigen meer beursstudenten aan te trekken. Kostprijs: 19 miljoen euro.