BRUSSEL - De SP.A wil van huisvesting een belangrijk thema maken én in de volgende ambtstermijn de daarvoor bevoegde Vlaamse minister leveren. Dat is in Brussel gebleken op het programmacongres van de partij. Daar was van de commotie die eerder deze week ontstond over het partijstandpunt rond wonen nog weinig merkbaar. De SP.A herschreef het hoofdstuk terzake en nam een 10-puntenplan van kopstuk Steve Stevaert over.
De SP.A wil het huisvestingsbeleid over een andere boeg gooien en voortaan de nadruk leggen op het verwerven van een woning. Dat is niet naar de zin van een deel van de partij, die dat deze week in de media duidelijk maakte. De Vlaamse socialisten herschreven het hoofdstuk terzake eind deze week nog, wat de forse tegenstand voor een groot deel wegnam. Op het congres was er van dissidentie nog weinig sprake.

Steve Stevaert zette het partijstandpunt met zijn tussenkomst extra kracht bij. De SP.A wil dat zoveel mogelijk mensen eigenaar worden van hun woonst en er zo voor zorgen dat wonen in het gezinsbudget een minder grote uitgavepost wordt en de wachtlijsten voor sociale huurwoningen kleiner worden. ,,We moeten veel eigenaars en weinig huurders hebben, met voor de huurders meer huizen'', stelde Stevaert. ,,Een eigen woonst is de meest sociale vorm van sparen'', verwoordde Vlaams parlementslid Robert Voorhamme het.

De SP.A lanceerde een tiental voorstellen die wonen goedkoper moeten maken. De sociale huurprijzen mogen niet stijgen, de bouwgrond en koopwoningen dienen goedkoper te worden en ook de leningen moeten minder duur worden. Dat laatste wil de SP.A verwezenlijken door de belasting op hypothecaire leningen af te schaffen. ,,Het is absurd dat iemand die geen geld heeft 1,3 procent meer belastingen betaalt dan iemand die wel geld heeft. We willen niet weten van een belasting op het hebben van geen geld'', verklaarde Stevaert. De maatregel kost ongeveer 185 miljoen euro.

Woonmaatschappijen

Daarnaast pleit de partij ervoor om alle bestaande huisvestingsmaatschappijen om te vormen tot woonmaatschappijen. Maatschappijen die mensen met een zeer laag inkomen huisvesten dienen daarvoor door de overheid beloond te worden. Dat moet vermijden dat die maatschappijen daardoor in financiële ademnood komen. De woonmaatschappen dienen ook de mogelijkheid te krijgen om op de privé-markt woningen te kopen, om ze dan tegen sociale tarieven te kunnen doorverhuren.

Sociale huurwoningen mogen van de SP.A niet enkel meer verhuurd worden aan de minstbedeelden in de samenleving. De inkomensgrens dient daarom fors te worden verhoogd. Op die manier weerspiegelen de inwoners van een sociale woonwijk meer de samenleving, luidt de redenering. Die sociale huurders moeten in elk geval hun woning kunnen kopen. Met de opbrengst zijn de maatschappijen verplicht nieuwe woningen neer te poten.

Verschillende SP.A'ers maakten zaterdag duidelijk dat huisvesting voor de partij in de toekomst een belangrijk thema wordt. ,,Laten we gaan voor een woonminister'', maakte Voorhamme duidelijk. Stevaert beaamde dat even later:. ,,Het verschil is duidelijk als je een socialistische minister op huisvesting hebt of niet.''.

Uiteindelijk werd de programmatekst vrijwel unaniem aangenomen.