20 jaar cel voor Adam G.
Foto: photonews
Op het proces rond Joe van Holbeeck is Adam G. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 jaar. Het hof van assisen oordeelde dat hij ernstige feiten had gepleegd, dat hij geen eerbied had voor het menselijk leven en de regels van de maatschappij, en dat hij onherstelbaar verdriet had aangedaan aan de familie en vrienden van het slachtoffer.
Precies om hem meer eerbied bij te brengen voor het menselijke leven en de samenleving, en rekening houdend met zijn jonge leeftijd, zijn gebrek aan opvoeding en zijn oprechte spijt, werd hij veroordeeld tot 20 jaar, aldus het hof van assisen. De 19-jarige Adam G. zal zijn straf uitzitten in zijn geboorteland Polen.

De banken van de familie van Joe Van Holsbeeck en Gil Van Driessche waren leeg toen meester Marie-Jeanne Kajiyuka de assisenjury smeekte om een milde straf voor Adam G. Meester de Cléty kleefde daar zelfs een getal op: ’Ga niet boven 10 jaar, en denk eraan, hij zou uw zoon kunnen zijn’. De jury heeft zich daarna teruggetroken om te delibereren over de strafmaat voor Adam G., die veroordeeld werd voor diefstal met gebruik van geweld en de dood tot gevolg, maar zonder de intentie te doden.

’Adam G. is tijdens dit proces door het slijk gehaald. Hij werd een verstokte leugenaar, een wild beest en crapuul genoemd’, pleitte meester Marie-Jeanne Kajiyuka. ’Zo is hij niet. Het is gemakkelijk op iemand te trappen die op de grond ligt, verteerd door wroeging en schuldgevoel. Maar van het ogenblik af dat zijn raadsman hem heeft overtuigd om de waarheid te zeggen, is Adam altijd op hetzelfde standpunt gebleven. Hij bekent de messteken te hebben toegediend, maar hij voegt er altijd aan toe dat hij Joe nooit heeft willen doden.'

’Wat hij het meest gemist heeft is niet wat zakgeld of een mp3, maar een degelijke opvoeding die hem de dag van het drama op andere gedachten had kunnen brengen en hem zeker had weerhouden om Joe de fatale slag toe te dienen’, voegde pleitster er aan toe.

Kajiyuka vroeg de jury een milde straf uit te spreken, een straf waar Adam iets aan zou hebben, die hem zou bijsturen. ’Vergeet niet dat hij die straf zal uitzitten in Polen, waar de gevangenis heel wat harder is dan bij ons.'

'In Polen, waar de zigeuners het nog extra moeilijk hebben', ging de pleitster verder. 'Elke dag in een Poolse cel wordt voor Adam een morele en fysieke marteling. En vergeet ook niet dat de zigeunerkoning hem al opwacht om hem een tweede straf op te leggen, een straf die in evenredigheid zal zijn met de straf die jullie tegen Adam zullen uitspreken. De verbanning uit de gemeenschap die altijd zijn thuis is geweest wordt de tweede hel waar Adam door moet.'

Meester Frédéric Clément de Cléty haakte in op dat pleidooi: ’Jullie hebben beslist dat Adam geen moordenaar is. Dus geef hem een straf die met deze beslissing overeenkomt. De minimumstraf van 3,5 jaar zou ik zelf niet passend vinden voor de nabestaanden van Joe. Maar meer dan 10 jaar zou Adam Afbreken in plaats van hem weer op te bouwen.'

Tot slot kreeg Adam G. een laatste keer het woord. Hij richtte zich tot de jury: ’Ik dank u omdat jullie mij van het etiket hebben verlost waarop 'moordenaar' stond. Ik zal dan ook elke straf aanvaarden die jullie uitspreken.'

Daarna trok de jury zich terug om over de straf te beraadslagen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig