’Ik zou mijn leven geven om Joe weer tot leven te brengen’
Foto: photonews
Zoals de wet het wil kreeg Adam G. deze morgen als laatste het woord. Hij richtte zich tot de nabestaanden van Joe en vroeg ze om vergiffenis.
’Ik heb spijt van wat er gebeurd is. Ik wou hem niet doden. Ik vraag om vergiffenis aan de ouders van Joe, aan zijn broer, aan Gil en aan zijn ouders. Als het mogelijk was, zou ik mijn leven schenken mocht daardoor Joe opnieuw tot leven komen. Ik zal elke straf die zal uitgesproken worden aanvaarden en respecteren. Omdat ik wil dat iedereen begrijpt dat ik geen moordenaar ben. Ik vraag aan mijn advocaten om de brief voor te lezen die ik de ouders van Joe heb geschreven’, zei Adam.

Op deze laatste wens ging voorzitter Karin Gerard niet in omdat de brief in het dossier zit. Zij gaf de leden van de jury vervolgens een woordje uitleg bij de zes vragen waarop zij in de komende uren een antwoord zullen moeten geven.

Heeft Adam G. op 12 april 2006 de mp3-speler van Joe Van Holsbeeck gestolen? Heeft hij daarvoor bedreigingen geuit? Werd de diefstal door meerdere daders gepleegd? Werd daarbij een wapen getoond of gebruikt? Ging de diefstal gepaard met opzettelijke doodslag op Joe Van Holsbeeck?

Indien de jury op deze vijfde vraag ’neen’ zou antwoorden, dan moet de jury ook op de zesde vraag antwoorden: is Joe Van Holsbeeck het slachtoffer geworden van slagen en verwondingen met de dood tot gevolg zonder het oogmerk te doden?

Van zodra de jury zich uitgesproken heeft over deze schuldvragen, zullen de advocaat-generaal en de verdediging over de strafmaat pleiten en volgt een tweede deliberatie van de jury. Deze keer met bijstand van de voorzitter en de twee bijzitters van het assisenhof.

Normaal weet Adam G. vandaag welke straf hij zal moeten uitzitten. Dat laatste zal grotendeels in Polen gebeuren. Dat was destijds afgesproken tijdens de onderhandelingen voor zijn uitlevering.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig