Bodem van Mars die dertig jaar geleden is onderzocht, kan leven herbergen, zo heeft de gezaghebbende internetsite space.com donderdag op gezag van een nieuwe studie gemeld.
Het bijna altijd bevroren en dorre oppervlak van de Rode Planeet kan een omgeving zijn waar microben kunnen gedijen wier cellen gevuld zijn met een mengeling van waterstofperoxide en water.

Volgens de webstek analyseerde Joop Houtkooper van de Universiteit van Giessen gegevens opnieuw die waren verzameld door het 'GEx'(Gas Exchange Experiment) op de Amerikaanse Viking Marslanders. Het Gex vond onverklaarbare toenames van zuurstof en koolstofdioxide in bodemstalen die de Vikings vergaarden.

'Als we veronderstellen dat die gassen werden geproduceerd tijdens de afbraak van organisch materiaal samen met een waterstofperoxide-oplossing, kunnen wij de massa berekenen die nodig was om het gemeten gasvolume te produceren', zo citeerde space.com Houtkooper op het Europees Planeetwetenschappelijk congres in het Duitse Potsdam.

Houtkooper en zijn collega Schulze-Makuch van de Washington State University speculeren dat een op waterstofperoxide gebaseerd organisme het harde Martiaanse klimaat kan overleven, met temperaturen zelden boven het vriespunt en tot min 150 graden Celsius aan de polen. De waterstofperoxide zou dan 'antivries' zijn voor de cel en haar binnenste ervan weerhouden omwille van de kou te kristalliseren.

Bovendien neigen waterstofperoxide-oplossingen ernaar water aan te trekken, zodat de vreemde organismen watermolecules uit de atmosfeer zouden kunnen plukken. Maar indien dergelijke organismen teveel water zouden krijgen of aan een te vochtige atmosfeer zouden zijn blootgesteld, zouden zij theoretisch aan overhydratatie moeten sterven.

Beide wetenschappers denken dat hun theorie een goede verklaring vormt voor de vondst van de Vikings. Indien tijdens het verzamelen van de bodemstalen de bewuste organismen zouden sterven, zouden hun cellen uiteenvallen en zuurstof vrijmaken. Hun organische bestanddelen zouden met het waterstofperoxide reageren en CO2, waterdamp en sporen van stikstof laten vrijkomen.

Maar alles zou maar neerkomen op 'iets meer dan één op duizend in gewicht' uitgedrukt, te vergelijken wat in sommige permafrost van Antarctica is gevonden, aldus Houtkooper, die meent dat de onlangs gelanceerde Amerikaanse Marslander Phoenix die microben kan vinden.

Op onze Aarde zijn organismen die waterstofperoxide gebruiken zeldzaam. Een voorbeeld is nochtans de kever Brachinus Crepitans, die een 25 procent oplossing van waterstofperoxide gebruikt om