Een dief heeft met een speciaal werktuig de afgelopen twee jaar zo'n tienduizend euro weten los te peuteren uit collectebussen van kerken en kapellen in de Duitse deelstaat Beieren.
-Op de katholieke feestdag Maria Tenhemelopneming werd de 25-jarige s gesnapt. Een 70-jarige rentenier zag hem op verdachte manier rondhangen bij een kapel die is gewijd aan de heilige Antonius.

De man volgde de dief naar huis en schakelde de politie in. In de woning en auto van de man werden daarop het speciale werktuig en ander bewijsmateriaal gevonden. In totaal zou de man uit vijftig heiligdommen geld hebben weggenomen.