De stroomvoorziening van een Vlaamse afnemer werd in 2006 gemiddeld 0,679 keer onderbroken. Het herstellen van een onderbreking duurde gemiddeld 43 minuten en 5 seconden.
Dat blijkt donderdag uit het syntheserapport 'Kwaliteit van de dienstverlening van de elektriciteitsdistributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest in 2006' van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG).

Als gevolg van incidenten op het net had een gebruiker van het Vlaamse distributienet in 2006 gemiddeld 28 minuten en 22 seconden geen elektriciteit. Dat is 7 minuten en 57 seconden minder dan in 2005, of een daling met 22 procent.

De onbeschikbaarheid als gevolg van defecten op middenspanningskabels die niets te maken hebben met een kabelbreuk veroorzaakt door derden, vormt de belangrijkste oorzaak voor de globale onbeschikbaarheid van het distributienet in Vlaanderen, aldus de VREG.