De douane verscherpt haar controles op de veiligheid van producten die in ons land worden binnengebracht of ingevoerd, zoals speelgoed.Aanleiding voor de scherpere controles zijn 'recente vaststellingen'.
Dat laat de federale overheidsdienst (FOD) Financiën donderdag weten. De voorbije weken hebben twee grote speelgoedfabrikanten, Mattel en Fisher Price, enkele miljoenen producten in de VS en Europa teruggeroepen omdat ze onveilig waren.

Speelgoed is één van de producten waarvoor de douane extra aandacht zal hebben tijdens de verscherpte controles. Ook voor elektrisch materiaal komt er extra aandacht.

De douane krijgt haar informatie van de diensten van de Europese Commissie of de FOD Economie, die via elektronische berichten inlichtingen verschaffen over het risico, invoerder, bestemmeling, en zo meer. Elke controlerende ambtenaar kan die raadplegen, zodat hij onmiddellijk op de hoogte is van mogelijke risico's.

Zo werden vorig jaar 93 risicogevallen gesignaleerd, waarvan er dertig betrekking hadden op speelgoed. Dit jaar zijn al 37 elektronische fiches verspreid. Daarvan hadden er 24 betrekking op speelgoed.