Mogelijke coalities
BRUSSEL - Oranje-blauw is er onder Yves Leterme niet in geslaagd om uit de impasse te geraken. Maar zijn andere coalities een optie?
Twee scenario's circuleren en nog twee kunnen theoretisch.

Oranje-blauw.

81 op 150 kamerzetels: CD&V/N-VA, MR, Open VLD, CDH.
Deze coalitie moet een tweederde in de Kamer zoeken. Daarvoor heeft ze vier opties, in dalende lijn van waarschijnlijkheid: steun van de SP.A en de groenen (samen 109 zetels), steun van de PS en SP.A (samen 115 zetels), steun van de SP.A en LDD (samen net 100 zetels) en steun van de PS (samen 101 zetels). Zeker de laatste twee scenario's zijn eigenlijk niet werkbaar.

Klassieke tripartite.
115 op 150 kamerzetels: CD&V/N-VA, MR, PS, Open VLD, SP.A, CDH.
Een tweederde hoeft deze coalitie niet te zoeken, ze heeft genoeg zetels. Zelfs als de SP.A verdwijnt (101 zetels) of als CDH niet meedoet (105 zetels), kan die regering een staatshervorming realiseren.

Jamaica.
93 op 150 kamerzetels: CD&V/N-VA, MR, Open VLD, CDH, Ecolo en Groen!
De naam verwijst naar de kleuren van de Jamaicaanse vlag. In Duitsland kregen coalities met liberalen, christendemocraten en groenen deze roepnaam. CDH stuurde in juli aan op een dergelijk scenario, de anderen wilden er niet van weten. SP.A-steun in de Kamer zou volstaan voor een tweederde.

Olijfboom.
86 op 150 kamerzetels: CD&V/N-VA, PS, SP.A, CDH, Ecolo, Groen!
Geen enkele partij denkt op dit moment aan dergelijk scenario. Om een tweederde meerderheid te vinden, moet een olijfboom hoe dan ook op zoek naar liberale steun in de Kamer, hetzij van MR of van Open VLD.

Paars-groen.
87 op 150 kamerzetels: MR, PS, Open VLD, SP.A, Ecolo, Groen!
Deze coalitie heeft geen meerderheid aan Vlaamse kant, en is dus onwerkbaar. Voor een tweederde moet men de hulp van CD&V/N-VA inroepen.